Het Vaticaan is tijdens het festival omgedoopt in Hobijplein. Hier vindt het project Meierwijstad plaats. De gigantische puzzel van het grondgebied van Meierijstad wordt vrijdag vanaf 18.00 uur door de deelnemers in elkaar gezet. Kunstwerken die het verdienen om bewonderd te worden! De puzzel is het hele weekend te bewonderen.