g Fabriek Magnifique - Art & Food Festival

Samenwerking

Fabriek Magnifique is een broedplaats van nieuwe ideeën. Een culturele stimulans voor persoonlijke ontwikkeling en een aanjager van samenwerking tussen culturele instellingen, individuen, groepen, industrie, bedrijfsleven en overheid.

Fabriek Magnifique zou niet bestaan zonder de hulp van alle partners en sponsoren!

We streven naar duurzame samenwerking met een breed scala aan partijen:

  • Gemeente Meierijstad
  • Culturele instellingen (bibliotheek Veghel, UITpunt, Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC), Veghels kunstenaarscollectief, Heemkunde kring, Vivaan jongerenwerk, Phoenix Cultuur, Stichting CHV/Noordkade,Theater De Blauwe Kei, Kunstgroep de Compagnie, scholen basis- en voortgezet onderwijs)
  • Regionaal bedrijfsleven, in het bijzonder de agrifoodsector
  • Lokale horeca

Om de activiteiten te verbreden en te innoveren, wordt voor de editie van 2018 – naast voornoemde partijen – sterk ingezet op samenwerking met:

  • Andere evenementen
  • Onderwijs, zowel als leerwerkplek als in projectvorm
  • De landschappen Het Groene Woud en De Maashorst om letterlijk als verbindende schakel te gaan fungeren.

De samenwerkingsverbanden hebben binnen de organisatie de aandacht en de prioriteit. Dit zorgt niet alleen voor een afgewogen programmatische invulling van het festival maar ook voor inbreng in educatie, financiële, materiële en culinaire aspecten van het festival.

Participatie met Brabantse festivals

Samenwerking versterkt elke individuele partij in de coöperatie. We zetten daarmee het Brabantse culturele en festivallandschap op de kaart van Nederland. Gezamenlijk investeren we in vernieuwing van communicatie, efficiency en duurzaamheid in de organisatie van de evenementen. Door bundeling van kennis ontwikkelen de festivals zich tot evenementen die aantrekkelijk zijn voor bedrijfsleven, onderwijs, publiek en toerisme en de culturele sector. Het netwerk bestaat uit diverse Brabantse festivals, waaronder:
Theaterfestival Boulevard, STRP, Mundial, Incubate, GLOW, November Music, Graphic Design Festival, International Gipsyfestival, Circo Circolo en Fabriek Magnifique.

tbdenboschstrpmundialincubateglownovgdfbgipsycircoFabriekMagnifique-woordmerk

Delen: