g Fabriek Magnifique - Art & Food Festival

Structuur en teams

Het bestuur van  Fabriek Magnifique bestaat uit

Onze organisatie kan rekenen op een grote groep vrijwilligers

Goof van Nunen – voorzitter
Paul van den Broek- penningmeester
Jan van Bakel – secretaris
Geert Kerkhof-lid 

Artistiek leider is Jan van Hoof en de zakelijke leiding is in handen van Kees Vugts.

Het festival wordt met de inzet, de deskundigheid en het enthousiasme van een groot aantal medewerkers op vrijwillige basis gerealiseerd. Er zijn meerdere teams ontstaan, verdeeld in programmagroepen, stafteams die de organisatie ondersteunen en teams die specifiek de werkvoorbereiding van het festival ter hand nemen. In deze basisstructuur nemen meer dan 80 mensen vol passie en inspiratie deel, vaak al meer dan een jaar van tevoren. Rondom en tijdens het festival komen daar ruim 100 vrijwilligers bij. Fabriek Magnifique is enorm trots op zoveel draagvlak en enthousiasme bij zoveel vrijwilligers. 

Delen: