g Fabriek Magnifique - Art & Food Festival

Profiel FM

Art & Food

Voedsel (Food) is al vanaf het begin een grondthema van het festival. Hierop ligt wereldwijd toenemend focus. Binnen breed maatschappelijk domein vindt uitgebreid debat plaats; onder wetenschappers en binnen onderwijs, in politiek,  bedrijfsleven en organisaties en onder consumenten. Die vertaalt zich in een keur aan artikelen, programma’s, boeken, films, discussies, activiteiten en congressen. Hieruit is een krachtige beweging ontstaan; een dialoog over de (wereldwijde) voedselvoorziening.

Voor kunstenaars van over de hele wereld vormt Food de bron van hun oeuvre. Vaak maatschappelijk geëngageerd en/of in samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs, musea, manifestaties of in onderling verband. Het engagement uit zich economisch, ecologisch, geologisch en demografisch, in trends en gedragsverandering. De individuele kunstenaar volgt en ziet de wereld waarin we leven en geeft daar intensief uiting aan. Hedendaagse beeldend kunstenaars, (social) designers, theatermakers, schrijvers, dansers, filmers, muzikanten, performers van over de hele wereld hebben Food in de meest brede zin als bron van werken.

Art & Food is meer dan een reactie op een maatschappelijk debat over onze voedselvoorziening. Kunstontwerp met als onderwerp voedsel gaat vooral ook over leven. Over identiteit en verbondenheid. Art & Food gaat over poëzie, menselijkheid, geur, kleur, smaak, tactiliteit en  sensualiteit. Voedsel is een intiem onderwerp. Uiteindelijk gaat het over dat wat in je lichaam gaat en onderdeel wordt van je hele wezen.

Van alle beschikbare materiaal om je als kunstenaar mee uit te drukken is voedsel (Food) het meest zintuiglijk. Voedsel is tastbaar, vergankelijk en het dichtste bij de mens. Voedsel als materiaal of onderwerp voor kunst is toegankelijk voor iedereen. Iedere mens kan eten en mensen voelen zich gemakkelijk verbonden met het onderwerp. Het is een heel directe manier om te communiceren met een toeschouwer. Eetcultuur leeft.

Doordat eetcultuur iedere dag weer opnieuw uitgedrukt wordt en verbonden is met persoonlijke identiteit kan iedereen zich makkelijk verhouden tot voedsel. Vanuit deze positie cultuur vieren maakt een programma waarbij een breed publiek betrokken kan worden op meerdere niveaus.

Daarnaast vraagt het concept festival om een specifieke aanpak. Anders dan bij een expositie is er minder afstand tussen toeschouwer en het getoonde werk. Voedsel toont zich bij uitstek geschikt voor zo’n setting. Ongemerkt staat de bezoeker open voor nieuwe ervaringen en kan op die manier gemakkelijk in contact komen met onbekende, spannende en vernieuwende ideeën.

Kunst is er om je te verwonderen, om je anders tegen dingen aan te laten kijken, om je blik te laten kantelen. Een frisse blik is wat wij nodig hebben als het om voedsel gaat. De huidige voedselketen loopt vast op verschillende fronten. Er is een grote behoefte aan creatieve dynamiek vanuit authenticiteit en met onverwachte gedachtesprongen. Kunst kan voeden op verschillende niveaus.

De verbinding Art & Food uit zich op een zintuiglijke, interactieve manier die zich uitmuntend leent voor een festival als Fabriek Magnifique. Juist en vooral in Meierijstad als smaakmakende voedingsstad in de grootste agri-food regio van Nederland.

 

Delen: