g Fabriek Magnifique - Art & Food Festival

De Fabrieken 2016

Welkom bij de fabrieksprojecten van Fabriek Magnifique! De fabrieken zijn locaties binnen Fabriek Magnifique met een specifieke kunst en voedsel programmering.

Als materiaal om je als kunstenaar mee uit te drukken is voedsel het meest zintuiglijke van alle materialen beschikbaar. Voedsel is tastbaar, vergankelijk en staat dicht bij de mens. Voedsel als materiaal of onderwerp voor kunst is toegankelijk voor iedereen. Ieder mens kan eten en mensen voelen zich gemakkelijk verbonden met het onderwerp. Het is een heel directe manier om te communiceren met een toeschouwer. Eetcultuur leeft. Doordat eetcultuur iedere dag weer opnieuw uitgedrukt wordt en verbonden is met persoonlijke identiteit kan iedereen zich vrij gemakkelijk verhouden tot voedsel. Om vanuit deze positie cultuur te gaan vieren maakt dat je een programma kunt neerzetten waarbij een breed publiek betrokken kan worden op meerdere niveaus. Daarnaast vraagt het frame-work van een festival om een specifieke aanpak. Anders dan bij een expositie is er minder afstand tussen toeschouwer en het getoonde werk. Voedsel toont zich bij uitstek geschikt voor zo’n setting. Ongemerkt staat de bezoeker meer open voor nieuwe ervaringen en kan op die manier gemakkelijk in contact komen met onbekende, spannende en vernieuwende ideeën.

Kunst bestaat om je te verwonderen, om je anders tegen dingen aan te laten kijken, om je blik te laten kantelen. Een frisse blik is precies wat we nodig hebben als het om voedsel gaat. De huidige voedselketen loopt vast op verschillende fronten. Er is een grote behoefte aan creatieve breinen om beweging te stimuleren vanuit oorspronkelijkheid, authenticiteit en onverwachte gedachtesprongen. Kunst kan voeden op verschillende niveaus. De verbinding voedsel en kunst uit zich vaak op een zintuiglijke, interactieve manier wat zich goed leent voor een festival setting.

Voedsel en kunst is niet alleen een reactie op een maatschappelijk debat over onze voedselvoorziening. Kunst- of ontwerpen met het onderwerp voedsel gaat vooral ook over leven. Over identiteit en verbondenheid. Art & Food gaat over poëzie, menselijkheid, geur, kleur, smaak, tactiliteit en sensualiteit. Voedsel is een intiem onderwerp. Uiteindelijk gaat het over dat wat in je lichaam gaat en onderdeel wordt van je hele wezen.

Binnen de fabrieken is de dialoog tussen kunst en industrie een belangrijk aspect. Vooral als het gaat over voedsel is het essentieel dat de cultuur niet alleen in zijn cultuurbubbel blijft zitten maar juist de werkelijke wereld infiltreert of spiegelt. Kunstenaars die met voedsel bezig zijn, zijn inherent verbonden met politiek, economie en de maatschappij .

In plaats van het isoleren van kunst, wat vaak gebeurt in exposities, is het spannend en belangrijk om binnen het festival te verbinden en de dialoog met de industrie op te zoeken.

De fabrieken belichten de volgende thema’s:
Verspilling in de Waste Factory.
Smaak in de Taste Factory;
Cultuur in de Global Factory;
Duurzaamheid in de Chocolate Factory;
Lokale teelt in de Local Factory.

Fabriek Magnifique en de Fabrieksprojecten ontvangen ondersteuning van Brabant C en Agri Food Capital. De Fabrieksprojecten krijgen ook na FM16 vervolging, zoals bij de Dutch Agri Food Week (12 t/m 25 oktober 2016)

Delen: